MENIU
» SPARKLING COCKTAIL’S
FRAISE ROYAL

28 Lei
RASpBERRY ROYAL

28 Lei
HUGO

28 Lei
APEROL SPRITZ

28 Lei
Mimosa

28 Lei
INAPOI